_____

Vi skaber medier og kommunikation, der samler mennesker

Kontrabande logo_prikker

Kontrabande hjælper medier, organisationer og virksomheder med at skabe stærke relationer til deres omgivelser. Det gør vi gennem rådgivning, analyser, udviklingsarbejde og undervisning. Vores arbejde bygger på forskning og 25 års praktisk erfaring med kommunikation og journalistik. Og en tro på, at god kommunikation er mere optaget af relationer end af målgrupper. Målgrupper skyder man efter, relationer taler man med.

VI UNDERSØGER relationerne mellem organisationer og medlemmer, medier og brugere, institutioner og borgere – med kvantitative undersøgelser og kvalitative metoder: Interessentanalyser, fokusgrupper, interview, observation eller spørgeundersøgelser.

VI UDVIKLER strategier, koncepter og løsninger for medier og organisationer, der har brug for at skabe stærkere forbindelser til deres omverden: Kanalstrategier, kommunikationsstrategier og
koncepter for hele medier, websites og publikationer.

VI UNDERVISER holder oplæg og kurser, faciliterer seminarer og workshops. For redaktioner,
kommunikationsafdelinger eller ledelsesgrupper, hele organisationer eller større faglige fora. Altid med det mål at skabe engagement, involvering og nye erkendelser.

Kontrabande logo_prikker