_____

Nyere udgivelser med Søren Schultz Jørgensen som forfatter eller bagmand

Fagenes fremtid

Fagenes Fremtid (2019): Fire rapporter om, hvordan udviklingen i medie- og kommunikationslandskabet påvirker journalistfaget, kommunikationsfagene og de visuelle fag. Rapporterne blev udarbejdet for Dansk Journalistforbund. Søren Schultz Jørgensen var leder og pennefører på projektet.

Læs rapporterne her

Kontrabande_Rapporter_Fagenes fremtid

Den journalistiske forbindelse

Den Journalistiske forbindelse (2018): Hvordan kan nyhedsmedierne genskabe forbindelsen til borgerne? Denne bog, skrevet af Søren Schultz Jørgensen og Per Westergård, bugner med svar og inspiration hentet gennem interview med over 50 innovative journalister og mediefolk fra USA og ni europæiske lande. Bogen fik 5-stjernede anmeldelser i både Politiken og Kristeligt Dagblad

Kontrabande_Bog_Den journalistiske forbindelse

Globaliseringen af den danske mediebranche

Globaliseringen af den danske mediebranche (2017): Den hidtil grundigste kortlægning af, hvordan de amerikanske teknologivirksomheder – Facebook, Google, Amazon, Netflix osv – påvirker den danske mediebranche. Rapporten blev udarbejdet af en gruppe af fagfolk, organiseret af Mandag Morgen, og udgivet som en del af Kulturministeriets projekt Mediernes udvikling i Danmark. Søren Schultz Jørgensen var projektleder og redaktør af publikationen.

Læs den her

Kontrabande_Rapport_Globaliseringen af den danske mediebranche

Stem'erne

Stem’rne – studeret (2018): I efteråret 2017 gik fem medier, et universitet og 13 gymnasier på Fyn sammen om at engagere unge fynboer til at stemme ved kommunalvalget. Sammen skabte de projektet, Stem’rne, et af de største og mest visionære involveringskampagner, der er set i Danmark. Søren Schultz Jørgensen fulgte projektet og beskrev dets forløb og resultater i denne publikation.

Læs publikationen her

Kontrabande_Publikation_Stem'erne

Gamle medier er også sociale

Gamle Medier er også sociale (2016): Søren Schultz Jørgensens erhvervs-PhD-afhandling undersøger via kvalitative dybdestudier, hvordan mennesker bruger nyhedsmedier. Afhandlingens titel rummer også dens grundlæggende konklusion: Alle medier er sociale – både de nye og de gamle – fordi mennesker inddrager dem i hverdagens samtaler, aktiviteter og fællesskaber med andre.

Afhandlingen blev indleveret og forsvaret ved Center for Journalistik, Syddansk Universitet.

Læs afhandlingen her

Kontrabande_Afhandling_Gamle medier er også sociale