Design


Læserne sondrer ikke mellem form og indhold, når de vurderer et medies appeal. Det gør Kontrabande heller ikke.

Når vi udvikler visuel identitet til magasiner, websites, aviser, nyhedsbreve, organisationsblade eller noget syvende, tager vi derfor afsæt i de journalistiske historier og den afsenderprofil, mediet skal formidle.

Tingene hænger sammen: Selv Kontrabandes designchef har en fireårig journalistuddannelse -  ved siden af sin uddannelse fra Den Grafiske Højskole.