Udvikling af medier


Kontrabande udvikler og relancerer medier af alle typer: Trykte magasiner, websites, nyhedsbreve, fagblade mm.

Vores kerneydelse er et redaktionelt koncept, som fra a til å fastlægger mediets profil, indhold, mix, design og dets journalistiske virkemidler. Konceptet er et styringsredskab, som giver alle omkring mediet klare rammer at arbejde inden for.

Konceptet udvikles på workshops og efter vores faste metoder. De sikrer, at kunden kender sit medie i hver en afkrog, når det skal ud og møde målgruppen.