Analyser og viden


Præcis viden om målgruppen giver mere målrettet kommunikation. Kontrabande gennemfører læserundersøgelser, målgruppeanalyser og medietests.

Formålet er at erstatte mavefornemmelser med facts. Vores metoder skræddersys hver gang - afhængig af mediets og målgruppens karakter. Først når vi ved, hvilken type viden der er brug for, lægger vi os fast på, om det skal være en kvantitativ undersøgelse, fokusgrupper eller en tendensanalyse.

Mavefornemmelsen siger os, at det er den rigtigste måde at gøre det på.