Klimakonsortiet
Læserundersøgelse

Climate Answers Newsletter blev lanceret af Klimakonsortiet i foråret 2009 som optakt til COP 15-topmødet i København senere samme år. Hensigten var at ramme en veldefineret gruppe blandt klimatopmødets internationale, professionelle interessenter. Kort før topmødet ønskede konsortiet at måle nyhedsbrevets effekt.

Kontrabande udviklede og gennemførte en læserundersøgelse blandt nyhedsbrevets abonnenter gennem et webbaseret spørgeskema på engelsk. Analysen af undersøgelsens resultater fokuserede primært på nyhedsbrevets strategiske målsætninger.

Konklusionerne blev fulgt af anbefalinger til, hvordan Klimakonsortiet kunne justere nyhedsbrevets koncept, dialog med modtagerne, distrubution o..v.
"Processen med Kontrabande var meget smidig. De lyttede og omsatte meget hurtigt vores skitserede behov til en præcis undersøgelse - og udfordrede os de rigtige steder. Undersøgelsen gav os god indsigt i vores læsere og deres behov. Sidegevinsten er, at undersøgelsen gav anbefalinger, som vi kan bruge, når vi søsætter andre elektroniske nyhedsmedier fremover."

Eva Tingkær, redaktør af Climate Answers for Klimakonsortiet

Kontrabandes arbejde


- Design og gennemførsel af undersøgelse
- Afrapportering
- Redaktionelle anbefalinger

DU SER CASE 39 af 67
Forrige | Næste | Tilbage til forsiden