Haveselskabet
Læserundersøgelser

Medlemsbladet Haven har traditionelt været et stærkt kort for foreningen Haveselskabet. Med nye satsninger på nettet ønskede foreningen at få ny viden om sine målgrupper, deres mediebrug og interesser for både det trykte månedlige medlemsblad og et gratis, ugentlig nyhedsbrev online.

Kontrabande udviklede og gennemførte to læserundersøgelser - af medlemsmagasinet og nyhedsbrevet - gennem webbaserede spørgeskemaer. Herefter analyserede Kontrabande effekten af udgivelseskanalerne, form og indhold i forhold til forskellige målgruppeprofiler.

På baggrund af analysen gav Kontrabande anbefalinger til Haveselskabets forretningsstrategi, kommunikations- og kanalstrategi og mediekoncepter. Samtidig gav Kontrabande konkrete anbefalinger til det daglige redaktionelle arbejde.


Kontrabandes arbejde

DU SER CASE 46 af 67
Forrige | Næste | Tilbage til forsiden