-
Who Makes The News

Danmark deltager i 2009 for første gang i Who Makes The News, som er verdens største og længst løbende undersøgelse af mænds og kvinders repræsentation i nyhedsmedierne. Den globale undersøgelse måler ligestillingen hvert femte år på baggrund af en omfattende kvantitativ indholdsanalyse af hvert deltagerlands vigtigste nyhedsmedier på én udvalgt dag.

Kontrabande samarbejder med KVINFO om at gennemføre den danske deltagelse i undersøgelsen og sætte resultaterne i samfundsmæssig kontekst. Målet er at kunne sammenligne ligestillingen i danske nyhedsmedier med resten af verden.

Over 120 lande er tilmeldt den forestående undersøgelse i 2009. I 2005 deltog 76 lande. Dengang viste Who Makes The News en markant global tendens til at underrepræsentere kvinder. Kun hver femte kilde i nyhedsmedierne var kvinder.

Til formålet har Kontrabande og KVINFO fået støtte fra DR, Dansk Journalistforbund, DM (Dansk Magisterforening) og Dagspressens Fond.
"Bedre data og forskning om, hvordan man fremmer ligestilling i medieverdenen, vil i sidste ende komme mediebrugerne til gavn."

DR’s generaldirektør Kenneth Plummer

Kontrabandes arbejde

DU SER CASE 1 af 67
Næste | Tilbage til forsiden