Ugebrevet A4
Medieftersyn og inspiration

Ugebrevet A4 ønskede nye perspektiver på bladets styrker, svagheder og muligheder - som oplæg til diskussion på et internt redaktionsseminar.

Kontrabande analyserede A4’s redaktionelle indhold og bladets position i det danske mediebillede og skitserede forskellige scenarier for Ugebrevets fremtid.

Kontrabandes analyser og perspektiver blev præsenteret - og efterfølgende diskuteret - på et seminar for ugebrevets redaktion.  
"Kontrabande var helt inde og røre ved A4's sjæl, selvforståelse og dilemmaer. Samtidig var de i stand til at dissekere os analytisk og se vores situation fra skiftevis helikopteren og i øjenhøjde - imponerende."

Per Michael Jespersen, redaktør, Ugebrevet A4

Kontrabandes arbejde

- Medieeftersyn
- Inspirationsoplæg

DU SER CASE 18 af 67
Forrige | Næste | Tilbage til forsiden