Folkekirkens Nødhjaelp
Læseranalyser

Hver måned sender Folkekirkens Nødhjælp bladet 'Nød' til alle, der for nylig har støttet organisationen.

Folkekirkens Nødhjælp ønskede at vide mere om målgruppen og læsningen af bladet for at kende behovet for justeringer i udgivelsens koncept.

Kontrabande designede og gennemførte først en kvantitativ læserundersøgelse og fulgte op med en uddybende, kvalitativ læserundersøgelse baseret på interview og feltstudier.

Analyserne var efterfølgende udgangspunkt for relanceringen af Folkekirkens Nødhjælps blad.
 


Kontrabandes arbejde

- Kvalitativ undersøgelse
- Kvantitativ undersøgelse
- Redaktionelt koncept

DU SER CASE 49 af 67
Forrige | Næste | Tilbage til forsiden